pdsnet.pl
Menu

Regulamin Willa Białe Piaski

Prosimy o zapoznanie się z kilkoma zasadami panującymi w naszym obiekcie, pozwoli to bowiem obu stronom uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, a nam skoncentrować się na zapewnieniu Państwu miłego wypoczynku.

 1. Willa Białe Piaski prowadzi działalność w zakresie usług noclegowych i gastronomicznych ( restauracja czynna od 9:00 do 22:00).

 2. Klienci obiektu korzystający z usług Willa Białe Piaski zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb pracowników Willa Białe Piaski.

 3. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nieprzestrzegania przez klientów Willa Białe Piaski zawartych w regulaminie zasad oraz zarządzeń.

 4. Opłaty za zakwaterowanie w pokojach określa „Cennik usług” stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu umieszczonego na stronie internetowej.

 5. Należność za pobyt lub kupony, a także opłata klimatyczna pobierana jest w dniu przyjazdu (przed wydaniem kluczy do pokoju), zgodnie z ustalonym przez Państwa terminem, lub przelew na konto wówczas należy przywieźć ze sobą potwierdzenie przelewu.

 6. Klienci Willa Białe Piaski zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe w recepcji. W celu potwierdzenia tożsamości, klient ma obowiązek okazać się dokumentem z fotografią (Ust. z 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz.U. z 2001 nr 87 poz.960).

 7. Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja terminu i pokoju. Nie gwarantujemy zapewnienia zakwaterowania osobom nie posiadającym potwierdzenia rezerwacji.

 8. Zadatek zwracany jest w całości w przypadku, gdy nie dojdzie do realizacji usługi z winy usługodawcy.

 9. Zadatek lub wykupiony kupon przepada w całości w przypadku odwołania przez klienta rezerwacji pobytowej, Willa Białe Piaski jednocześnie informujemy, że w przypadku skrócenia pobytu po dokonaniu meldunku nie dokonujemy zwrotów.

 10. Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych zameldowanych gości. Jesteśmy jednak zobowiązani do meldunku każdego gościa. Z góry dziękujemy za wyrozumiałość.

 11. W Willi Białe Piaski obowiązuje doba hotelowa od godz.16:00 w dniu przyjazdu do godz.11:00 w dniu wyjazdu.

 12. Najmując pokój gość określa czas swego pobytu. Przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość powinien zgłosić w recepcji. Willa Białe Piaski nie może uwzględnić życzenia przedłużenia najmu pokoju w przypadku braku wolnych miejsc.

 13. Parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscach wyznaczonych do tego celu . Posiadamy ograniczoną ilość miejsc postojowych zabezpieczonych blokadami parkingowymi płatne 10,00 zł/doba. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się w nich mienie. Nie zezwala się na parkowanie samochodów osób nie zameldowanych i nie mających rezerwacji w Willa Białe Piaski.

 14. Ręczniki wydawane są jednorazowo w dniu przyjazdu, ewentualna wymiana na czyste następuje za opłatą 10 zł/ ręcznik.

 15. Na pobyt w obiekcie nie przyjmujemy zwierząt.

 16. Informujemy, że nie odpowiadamy za pozostawione w pokoju noclegowym mienie klienta.

 17. W obiekcie obowiązuje cisza nocna trwająca w godzinach 22:00 – 6:00. Każdy z Państwa otrzymuje klucz do pokoju i drzwi wejściowych ( po godz. 22:00 prosimy o zamykanie obiektu).

 18. Klient może organizować uroczystości okazjonalne w wynajmowanym pokoju lub na terenie Willa Białe Piaski tylko po uprzednim uzyskaniu zgody pracownika recepcji i w granicach czasowych określonych tą zgodą.

 19. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych (również zagubienie kompletu kluczy) znajdujących się w Willa Białe Piaski powstałe z jego winy lub winy odwiedzających. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu pokoju po wcześniejszej konsultacji z najemcami zostaną oni obciążeni kosztami naprawy.

 20. W momencie przekazania przez recepcję klucza do pokoju stają się Państwo jego gospodarzami, informujemy że z pokoi wynoszone są śmieci przez personel Willa Białe Piaski

 21. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa w pokojach nie wolno używać czajników, grzałek, kuchenek, suszarek do grzybów, grzejników, urządzeń gazowych, przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących stałego wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek telefonii komórkowej i zasilaczy komputerowych.

 22. Przebywanie dzieci w basenie odbywa się wyłącznie pod opieką dorosłych od 10:00 do 20:00.

 23. W obiekcie zabronione jest:
  • zakłócanie spokoju, np. wykonywanie lub odtwarzanie głośnej muzyki bez zgody właściciela Willa Białe Piaski,
  • zapraszanie i przyjmowanie gości (osób nie będących klientami pensjonatu) w pokojach bez zgody właściciela Willa Białe Piaski
  • zachowanie gości i osób korzystających z usług ośrodka nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości, kierownictwo oraz pracownicy mogą odmówić bowiem dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
  • zachowanie powszechnie uznawane za nieprzyzwoite


 24. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom:
  • będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających,
  • które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny.


 25. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia Willa Białe Piaski bez zwrotów kosztów.

 26. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa będą odesłane na jego koszt na wskazany adres. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji przedmioty te przechowane zostaną przez miesiąc , a następnie zniszczone.

 27. Świadczymy usługi zgodnie ze swoją kategorią, w przypadku zastrzeżeń, reklamacji dotyczących usług, gość proszony jest o zgłoszenie ich nie później niż dobę od momentu meldunku, reklamacje składane w dniu wykwaterowania nie będą rozpatrywane. Jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane z przyczyn od nas nie zależnych np. przerwy w dostawie prądu czy wody, zachowań sąsiadów i wyglądu ich otoczenia.

 28. Regulamin obiektu podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, w drodze indywidualnego zapoznania się przez klienta przy czynnościach meldunkowych oraz w pokojach gościnnych.

 29. Ogród Grillowy i plac zabaw dla dzieci będących pod opieką dorosłych czynny do godz. 21:30.

Regulamin niniejszy zatwierdzony został przez właścicieli i pracowników ośrodka i obowiązuje od dnia 1 czerwca 2009 roku.